Wie langdurig zorgt voor iemand anders is mantelzorger. Mensen die zorgen voor een inwoner van Capelle kunnen zich aanmelden als mantelzorger. Zij komen dan ook in aanmerking voor de Mantelzorgpas Capelle.

Mantelzorg is de naam die gebruikt wordt voor mensen die ondersteuning, hulp of zorg geven aan iemand met wie ze een sociale relatie hebben. Het gaat om een langdurige onbetaalde inzet voor iemand met een beperking of chronische ziekte/aandoening. Mantelzorgers kunnen zich aanmelden bij Welzijn Capelle. Dit kan door het invullen van het aanmeldformulier op de website www.welzijncapelle.nu of door het opvragen van een aanmeldformulier bij het Servicepunt Mantelzorg via 010 – 264 02 20.

In de folder ‘Servicepunt mantelzorg’ staat kort beschreven hoe mantelzorgers zich kunnen aanmelden en wat het Servicepunt Mantelzorg voor hen kan doen. Ook wordt in de folder de Mantelzorgpas Capelle toegelicht. De Mantelzorgpas Capelle is een waarderingspas van de gemeente Capelle waarmee mantelzorgers voordelen krijgen bij lokale winkeliers, maatschappelijke en culturele partners in Capelle.

De folders zijn te verkrijgen op de diverse locaties waar Welzijn Capelle werkzaam is. Ze kunnen ook worden opgehaald bij de gemeente, het Wmo-loket, de bibliotheek en zorglocaties. Heeft u zich wel al ingeschreven, maar toch nog geen pas ontvangen? Neem dan even contact op met het Servicepunt Mantelzorg, 010 – 264 02 20.

Het volledige artikel kunt u hier lezen.


Mantelzorgpas Capelle

De Mantelzorgpas is een samenwerking tussen gemeente Capelle aan den IJssel, Stichting Welzijn Capelle en Capelse winkeliers, culturele en maatschappelijke partners en wordt ingezet als blijk van waardering voor de inzet van mantelzorgers.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

      GROUPCARD
 Naar boven